Daltonmedia

Educatie materialen voor het Dalton onderwijs

Lees meer

Publicaties

De uitgaven van Dalton media zijn bedoeld voor docenten, PABO-studenten, ouders van leerlingen en andere geïnteresseerden in het Dalton-onderwijs.


DALTON onderwijs, een ontwikkelingsgerichte inspiratie

Roel Röhner en Hans Wenke geven in dit boek aan dat de pedagogische en de onderwijspsychologische inzichten van Helen Parkhurst nog steeds actueel zijn. Met dit boek willen zij daarom een handreiking geven aan leerkrachten om de pedagogische en didactische ideeën van het daltononderwijs in de praktijk uit te werken. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van door de auteurs ontwikkelde onderwijshulpmiddelen en praktische tips en voorbeelden uit het onderwijsveld. Lees meer...


Doe het eens anders

Concrete voorbeelden voor het Dalton onderwijs. Roel Röhner en Hans Wenke hebben een viertal onderwijspublicaties samengesteld voor de Dalton praktijk. Concrete voorbeelden zullen schoolteams, leerkrachten en leerlingen zeker stimuleren tot eigen creativiteit. Lees meer...


Helen Parkhurst

Helen Parkhurst is de grond-legster van het hedendaagse dalton-onderwijs. Ze werd in 1887 geboren in Wisconsin, Verenigde Staten van Amerika, en begon haar loopbaan als leerkracht op een 'eenmansschooltje' in Wisconsin. Op deze school gaf zij les aan veertig kinderen van verschillende leeftijden. Door het doorbreken van de voorgeschreven bepalingen van het lesrooster en de leerstof reorganiseerde Helen Parkhurst het onderwijs op deze school.

Lees meer

International publications

The publications of Dalton media are intended for teachers, students of teachers' college for primary education, parents of pupils and other interested people in Dalton education.


Dalton Pädagogik

Das Unterrichtsmodell, das Helen Parkhurst entwarf, inspiriert nach wie vor Lehrer und Lehrerinnen. Es hat sich herausgestellt, dass sich der Daltonplan nicht nur in den Niederlanden, sondern auch in vielen anderen Ländern der Welt nahtlos an die heutige Gestaltung von Unterricht und Lebenswelt Schule anschließt. Mehr ...


Meervoudige intelligentie

Drie mappen met keuzetaken op basis van meervoudige intelligentie bevatten unieke opdrachten bestemd voor alle groepen in de school.

Onderbouw
Middenbouw
Bovenbouw

Internationale Dalton consultants