Helen Parkhurst

Met uitzondering van John Dewey, heeft geen Amerikaanse pedagoog zo veel internationaal succes bereikt als Helen Parkhurst, de grondegster van het Dalton onderwijs.

Ze werd in 1887 geboren in Wisconsin, Verenigde Staten van Amerika. Als klein meisje wilde ze al lerares worden.

Als aspirant-leerkracht begon Parkhurst haar loopbaan als leerkracht op een 'eenmansschooltje' in Wisconsin. Op deze school gaf zij les aan veertig kinderen van verschillende leeftijden. Daar werd Dalton onderwijs geboren. Om de samenwerking tussen kinderen van verschillende leeftijden te vergroten, stelde zij oudere leerlingen aan als assistenten en gaf hun daardoor verantwoordelijkheid om de jongere kinderen te helpen bij het plannen en uitvoeren van hun opdrachten.

Het gebruikelijke lesrooster legde ze terzijde en liet de kinderen zelf kiezen uit de aangeboden leerstof. Aan het begin van de week stelde zij met de jongere leerlingen een weektaak samen en door de oudere leerlingen werd met maandtaken gewerkt. Zo ontstond er door het leren plannen van het werk een gevoel van verantwoordelijkheid en een groeiende zelfstandigheid. De kinderen bepalen zelf de volgorde waarin de taken worden gemaakt en zij werken in eigen tempo. Leerling en leerkracht gaan als het ware een vorm van contract aan. Elkaar helpen wordt gestimuleerd, ook onder leiding van de assistenten.

Rond het jaar 1918 geeft Helen Parkhurst les aan de dochter van de zeer rijke familie Crane uit het stadje Dalton in Massachusetts. Later, met financiële steun van de familie Crane, opent ze in New York in 1919 'The Childrens' University School', die in 1920 wordt omgedoopt in 'The Dalton School'. Dit als eerbetoon aan de woonplaats van haar geldschieters. Deze school is uitgegroeid tot een belangrijke en exclusieve school – en tot dusver ook enige – daltonschool in de Verenigde Staten. 

In 1922 verschijnt het boek 'Education on the Dalton Plan', waarin Helen Parkhurst haar drie uitgangspunten beschrijft: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken.

In 1952 brengt Helen Parkhurst een bezoek aan Nederland waarna zij in 1957 wordt benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Op 86-jarige leeftijd overlijdt Helen Parkhurst in New Milford, Connecticut.

Vanaf 1921 ontstond er een groeide belangstelling voor het Dalton onderwijs in Engeland en er werden jaarlijkse Dalton Conferenties georganiseerd door de ‘DALTON ASSOCIATION’.

Enkele Nederlandse pedagogen onder leiding van Kohnstamm bezochten Engelse Dalton scholen en de conferentie in Londen. Dit bezoek heeft uiteindelijk geleid tot de introductie van het Dalton onderwijs in Nederland.

Een van de eerste Nederlandse Dalton scholen is ‘Daltonschool Pieterskerkhof’ in Utrecht die al in 1926 de pedagogische visie van Helen Parkhurst omzette in de praktijk.