Product

[result]


Doe het eens anders

Concrete voorbeelden voor het Dalton onderwijs. In een aantal onderwijspublicaties samengesteld voor de Dalton praktijk. Concrete voorbeelden zullen schoolteams, leerkrachten en leerlingen zeker stimuleren tot eigen creativiteit.

Het Dalton opzoekboekje geeft de leerlingen tal van handelingswijzers en ideeën om de taakopdrachten nog zelfstandiger te kunnen uitvoeren.

Het speciaal ontwikkelde Daltonspel kan gezien worden als een strategisch vertrekpunt voor zowel beginnende Dalton scholen als voor Dalton scholen die inmiddels het predikaat hebben. Het spel plaatst schoolteams en individuele leerkrachten voor keuzes en zet aan tot het vinden van oplossingen voor het uitstippelen van een eigen Dalton route voor de school.